Åndsfrender i fjorden

“Fjorden” komponert av ©Arve Henriksen. Henta frå plata “Ellivan” NorCd 2008

Det å vere kunstnar i eit lokalmiljø kunne ofte opplevast som ei gåve, men av og til gav det ein lokalkunstnar stunder med ein følelse av einsemd og manglande forståelse frå den lokale hop. Vi veit at Muri kunne hente støtte og inspirasjon frå den andre sida av fjorden i kunstnaren og poeten Elling Vanberg (1939-1993), og lenger inne i Strynebygda kunne han ha fine samtaler med ein annan kunstmålar, Kaare Sunde (1923-2005). Han budde både i Oslo og Utvik, men dei kunne møtast til samtaler i kunstnarhytta og atlieret til Sunde ved Mindresunde. I intervjuet som Muri gav ved utstillinga i 1991 kan ein i kunstkatalogen lese følgande sitat frå Muri om perioden 1950-1960: “Perioden var nærmest helt privat betont. Jeg malte for å realisere noe av det jeg gikk inne med og som måtte ut, men som ikke hadde gjennomslagskraft utad i samfunnet. Jeg hadde ikke utstillinger og de som kjøpte bilder av meg var svært få. Jeg følte meg som litt av en raring – kunstneryrket er en ensom aktivitet. Men etterhvert følte jeg at jeg fant fram til noe som var mitt eget.” Videre seier han: “Naturen i Olden-traktene er spesiell – jeg vokste oppp i et flatland – og denne konstellasjonen mellom flatland og fjellandskap er interessante motsetninger. Også menneskene her er praktfulle – de har godtatt meg.” På spørsmål frå intervjuer Rolf Braadland om å bosette seg i Olden vs ei karriere i Oslo, slik som t.d. Knut Rumohr og Ludvig Eikås, seier han: “Jeg har reflektert over dette – det at jeg gikk den motsatte veien, men for meg har dette føltes naturlig. Dette har sikkert sammenheng med at jeg alltid har søkt ensomhet – en søken etter purisme, renhet – det uberørte i naturen. Det er her jeg kan gjengi naturen i mitt språk – på min måte. Dette har vært vanskelig, men jeg hadde utdannelse og erfaring og stor kontaktflate med kunstnere og venner i mer sentrale strøk av landet. Dette var til stor hjelp. I tillegg traff jeg Helga som også var kunstner.”

Elling Vanberg

https://www.ellivan.no

https://nn.wikipedia.org/wiki/Elling_Vanberg

https://www.arvehenriksen.com/discography/ellivan.html

Dikt av Ellivan som var trykt i kunstfolder til Muri-utstillinga i 1991
Ellivan NorCD 2009 Photo by Oddleiv Apneseth

Kaare Sunde

Oppslag i Stryn Kulturhus

https://www.allkunne.no/framside/biografiar/kaare-sunde/1898/80010/

https://nkl.snl.no/Kaare_Sunde

https://digitaltmuseum.org/021036636911/sunde-kaare-1923-2005

“Landskaper” Kaare Sunde

Her eit utvalg av måleri som er å finne i Stryn.

Måleri lokalisert i Amfi-senteret på veg opp til Stryn Kommune sine lokaler
%d bloggers like this: