Utstilling i Paris

Utstilling Galerie Salammbo – Paris 30. april 1988 – 

I brev frå galleriet heitte det:

Eg har hatt gleda av å sjå nokre av arbeida dine fleire gonger, Ettersom det stadig er det nye som er vorte det mest tiltrekkande og det som mange av mine kolleger nyttar som norm for utveljing, vert eg alltid overraska og begeistra når eg oppdagar noko ekte og oppriktig i arbeida til ein sikker kunstnar, som har valt å forbli ærleg mot seg sjølv, og foraktar motar og det overflatiske, det lettvinte

(sitert i Fjordingen 24.8.1987)

Night mythic 1984 (123X98)

Muri stilte ut 10 bilde. Her er eit av dei, Night mythic. Dette vart også vist på utstillinga i Førde i 21.november – 20.desember 1991.

Utdrag frå Ove Eide sitt foredrag

%d bloggers like this: