Bokprosjekt 2021-22

Ove Eide er godt i gong med eit manus til ei kunstbok om Muri. På grunn av korona ser vi no at utgjevinga blir utsett til hausten 2022. Vi er i god dialog med ulike aktørar i regionen vedrørande denne bokutgjevinga. Dette er eit omfattande og kostbart prosjekt som har teke tid. Om du vil vere med å støtte bokprosjektet så ta kontakt med Arve Henriksen. Mail arve(at)arvemariamusic.com. Så langt er bokprosjektet støtta av Stryn Kulturkontor og Olden Bygdekvinnelag. Det er óg mogleg å bestille ei bok, eller eit større antal bøker. Dette ville vere til stor hjelp i den vidare prosessen.

Det vil óg bli laga eit fonogram i jubileumsåret med musikk inspirert av Muri sine måleri. Dette blir musikk komponert av Arve Henriksen og vil bli utgjeven på Arve Music. https://arvemusic.com Dette er eit sjølvstendig prosjekt som ikkje økonomisk er kobla til bokprosjektet. Tittel på denne digitale utgjevinga er “Murimorphosis”. Meir info etterkvart på denne linken: https://arvehenriksen.bandcamp.com/

Viktige møter på Stryn ungdomsskule

“På tidleg 80-tal var eg elev ved ungdomsskulen i Bø. Fekk der mitt første møte med Muri sin kunst gjennom måleriet “Nattlig dialog” (1977). Det var her eg óg fekk mitt første møte med poeten Elling Vanberg. Han kom på besøk i ein norsktime på invitasjon frå vår lærar Magne Drageset. Poesien vi fekk høyre då prenta seg inn i hjernebarken som noko heilt spesielt. Dette fekk kunstneriske følger for meg i mitt skapande. Poesien til Ellivan vart med i bestillingsverket “Farande Bilete” på Bale Jazz, Balestrand i 1997, og seinare i 2008 då eg gav ut poesifonogramet “Ellivan” (NorCD). På same måte kan eg vel no snart 40 år seinare seie at Muri sitt bilde festa seg i meg på ein måte som har fått meg til å ta initiativet til både ei kunstbok og eit fonogram inspirert av denne unike kunstnaren frå Olden.” – Arve Henriksen

«Nattlig dialog», 122×94, 1977

Ellivan CD: https://norcd.net/music/p/arve-henriksen-amp-elling-vanberg-ellivan

%d bloggers like this: