Jubileum 2021

Night fragment, 1980

I desember 2021 er det 100 år sidan kunstnaren Rolv Muri frå Olden (død 1992) vart fødd. Vi håpar å kunne få markert dette jubileet på ein verdig måte. Muri var ein viktig kunstnar i si samtid, og dette må vi feire i 2021. Ove Eide skriv på ei bok om kunstnaren som vi vonar skal få sitt bokslepp i 2022. Vi hadde eit sterkt ynskje om å få til ei utgjeving i år, men på grunn av korona ser vi oss nødt til å vente til neste år. Vi jobbar med planer om ei “forsinka” jubileumsutstilling i 2023. Meir info og oppdatering etterkvart.

Musikk © Arve Henriksen