Jubileum 2021

Night fragment, 1980

Den 22.desember no i 2021 er det 100 år sidan kunstnaren Rolv Muri frå Olden (død 1992) vart fødd. Vi har hatt eit ynskje om å kunne få markert dette jubileet i haust, men det har ikkje vore enkelt å få til det. Kanskje mangel på kunnskap om kunstnaren er ein faktor. Ei gladhending er uansett at Ove Eide er invitert til å halde eit foredrag om Muri for Rotary i Stryn 25.oktober. Vi håpar at det kanskje kan lede til eit fokus på Muri, han som var ein stilskapande kunstnar i si samtid. Ove Eide skriv på ei bok om kunstnaren som vi vonar skal få sitt bokslepp i 2022. Vi hadde eit sterkt ynskje om å få til ei utgjeving i år, men på grunn av korona ser vi oss nødt til å vente seinare. Vi jobbar med planer om ei “forsinka” jubileumsutstilling i 2023. Meir info og oppdatering etterkvart.

Musikk © Arve Henriksen