Jubileum 100

I desember 2021 er det 100 år sidan kunstnaren Rolv Muri frå Olden (død 1992) vart fødd. Vi håpar å kunne få markert dette jubileet på ein verdig måte. Muri var ein viktig kunstnar i si samtid, og dette må vi feire i 2021. Ove Eide skriv på ei bok om kunstnaren som vi vonar skal få sitt bokslepp i 2022. Vi hadde eit sterkt ynskje om å få til ei utgjeving i år, men på grunn av korona ser vi oss nødt til å vente til neste år. Uansett, markeringar er allereie i gong. Nyleg var Ove Eide vore på besøk hos Rotary i Stryn, der han hadde eit flott foredrag om Muri. Dette vart godt motteke og det tok prosjektet inn i ein ny fase. Fjordingen hadde dette oppslaget av Inge Fænn (sjå under). Vidare er det eit sterkt ynskje om å få til ei 100 års markering i Olden ungdomshus i byrjinga på 2022. Stryn Kunstlag, Stryn Rotary og Olden Bondekvinnelag med fleire er positive til ei slik markering. Vi kjem tilbake med meir informasjon om dette arrangementet. Neste planlagde markering er at Arve Henriksen kjem med ein musikalsk kommentar til Muri sitt skapande. “Murimorphosis” er namnet på ei digital utgjeving på Arve Music som har eit planlagt slepp den 22.desember 2021. Meir info vert å finne på denne linken: https://arvehenriksen.bandcamp.com/

70 års jubileet til Rolv Lorentz Muri vart markert med ei jubileumsutstilling i Fylkesgalleriet Sogn og Fjordane. Rolf Braadland var då leiar i Fylkesgalleriet og skreiv dette i kunstheftet om Muri til utstillinga i 1991.

Nils Bruland sin hyllest til Muri:

%d bloggers like this: