Helga Bröchner-Christiansen

Helga og Rolv

Utdrag frå boka “Dydenborg – En fynsk slægt” av Mads Chr. Hansen

https://slaegtsbibliotek.dk/909261.pdf

Helga var også kunstmålar med utdanning frå København. Ho ga opp si karriere for å støtte Rolv i sitt kunstnarskap og med det harde livet på garden. Det blir eit eige kapittel om Helga i boka som Ove Eide no jobbar med.

Foto: Gunnar Nygjerd

Meir info kjem.

%d bloggers like this: