Vestlandsutstillingen

1957: https://www.vestlandsutstillingen.no/utstilling/1957/ 1958: https://www.vestlandsutstillingen.no/utstilling/1958/ 1959: https://www.vestlandsutstillingen.no/utstilling/1959/ 1960: https://www.vestlandsutstillingen.no/utstilling/1960/ 1961: https://www.vestlandsutstillingen.no/utstilling/1961/ 1962: https://www.vestlandsutstillingen.no/utstilling/1962/ 1963: https://www.vestlandsutstillingen.no/utstilling/1963/ 1964: https://www.vestlandsutstillingen.no/utstilling/1964/ 1966: https://www.vestlandsutstillingen.no/utstilling/1966/ 1991: https://www.vestlandsutstillingen.no/utstilling/1991/ Katalog: https://www.vestlandsutstillingen.no/wp-content/uploads/2022/01/Katalog_1991Vestlandsutstillingen.pdf

Rolv Muri -Ei 100-årsmarkering

av Ove Eide Naturen er opphavet til alle bileta eg lagar. Eg panorerer aldri, men er oppteken av detaljar, av å søkje innover meir enn mot dei store vyer. Alle bileta er i forma abstrakte, og i innhald eit konsentrat av den natur som har gjeve inspirasjon. Kjærleiken til naturen og miljøet er drivkrafta. UtanContinue reading “Rolv Muri -Ei 100-årsmarkering”